National Talent Academy Film & TV & Ardán Scéal to Set Programme 2023 – Déan Iarratas Anois!

Scéal to Set Website Image
Scéal to Set Website Image

Date posted:

21.09.2023

Tags:

  • as Gaeilge
  • Mentoring
  • NTA Film & TV
  • Scéal to Set

Share:

Ardán and the National Talent Academy for Film & Television (NTA Film & TV) is now accepting applications from emerging directors and writers for Scéal to Set. Scéal to Set is an Irish Language mentoring and career development programme. The goal of Scéal to Set is to guide Irish language directors and writers in developing their confidence and skills in working as Gaeilge.   

Tá Ardán agus an tAcadamh Náisiúnta Tallainne don Tionscal Scannán agus Teilifíse (Scannán agus Teilifís NTA) ag glacadh le hiarratais anois do Scéal to Set ó stiúrthóirí agus ó scríbhneoirí atá ag teacht chun cinn. Is clár forbartha meantóireachta agus gairme Gaeilge atá i gceist le Scéal to Set. Is é atá mar sprioc le Scéal to Set stiúrthóirí agus scríbhneoirí Gaeilge a stiúradh lena muinín agus scileanna ó thaobh oibriú trí Ghaeilge a fhorbairt.   

Scéal to Set Course Overview 

Established writer/director Dathaí Keane will mentor the selected participants both online between November 20th and December 3rd and in person in Galway from December 4th – 6th.   

In advance of the in-person sessions in Galway, there will be several online sessions with guest speakers who will discuss their experience on set and working on Irish language Film and TV. A selection of these sessions will be hosted in Irish and/or bilingually.  

During the in-person 3-day course, under the guidance of mentor Dathaí Keane, the writers and directors will workshop the short film script, build on their knowledge of how an Irish language and dual language set runs, meet leading professionals working as Gaeilge and work with fluent Irish Language actors. Fluent Irish is not required to participate in this workshop – however a confident and proficient level of verbal Irish and an interest in Irish language and culture is essential. Selected participants will be offered a bursary to attend the course and contribute to costs associated therewith.  

Please note: This is an outline of the course and programme. Under the guidance of the mentor, selected participants and the NTAFT, this outline is subject to change, alterations, and additions.   

Próifíl an Mheantóra: Dathaí Keane 

Is stiúrthóir agus scríbhneoir Éireannach é Dathaí Keane. Chuir sé tús lena ghairm bheatha mar eagarthóir agus d’oibrigh sé le breis is deich mbliana ar thionscadail don Teilifís agus do Scannáin. Ba chláir fhaisnéise a bhí sna chéad tionscadail ar thug sé fúthu mar scríbhneoir agus mar stiúrthóir agus tá líon sraitheanna clár faisnéise scríofa agus stiúrtha aige don teilifís in Éirinn, cláir fhaisnéise a bhfuil gradaim baint amach acu.    

Is é 16ú Deireadh Fómhair, 2023 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais/ The deadline to apply is 16th October, 2023. 

Foghlaim tuilleadh faoi Scéal to Set: Scéal to Set is an Irish Language mentoring and career development progamme. The goal of Scéal to Set is to guide Irish language directors and writers in developing their confidence and skills in working as Gaeilge.   | National Talent Academy (nationaltalentacademies.ie)   

Má tá ceisteanna agat, seol ríomhphost, le do thoil, chuig eibh.collins@nationaltalentacademies.ie  

The National Talent Academy Film & TV is an initiative of Screen Ireland and is managed by Ardán.   

Scéal to Set is funded by The National Talent Academy Film & TV, Screen Ireland, Ardán and Coimisiún na Meán.